Een team is soms een verzameling van individuen die vooral bezig zijn met hun eigen ding. Er is weinig verbinding, de samenwerking verloopt niet goed en het gezamenlijke doel is onduidelijk. Terwijl een effectieve samenwerking juist zo leuk kan zijn en leidt tot het behalen van persoonlijke- en organisatiedoelen. Groepsdynamica bepaalt voor een belangrijk deel de resultaten van teams. De mate waarin teams zich ontwikkelen hangt samen met het vermogen van de teamleden om op elkaar aan te sluiten en om kunnen gaan met verschillen.

Teamcoaching richt zich op het ondersteunen van het groepsdynamisch proces, waarbij onderwerpen als vertrouwen, macht, erkenning en veiligheid een grote rol kunnen spelen. Hierbij staat het nemen van verantwoordelijkheid, benutten van talenten, handelen vanuit respect en het maken van heldere afspraken centraal. Dit leidt tot een toename van verbondenheid, efficiƫntie en daadkracht van het team als geheel en de teamleden afzonderlijk.

Teamcoaching is geschikt als:

  • het team wil werken aan teamdoelen
  • de rollen en taken niet helder zijn
  • het team ingesleten patronen in gedrag en denken wil doorbreken
  • overleggen niet goed verlopen

Benieuwd of teamcoaching jouw team verder kan brengen? Neem dan gerust contact op.