Aan de basis van ieder gezond en succesvol team ligt vertrouwen. Vertrouwen betekent dat de teamleden zich welkom voelen en zich kwetsbaar kunnen, durven en mogen opstellen. Als deze vertrouwensbasis aanwezig is ontstaat de openheid om meningsverschillen te bespreken en verschillen te waarderen. Iedere mening telt en wordt gehoord. Zo groeit commitment in het team. Commitment is de basis om elkaar aan te spreken en verantwoordelijkheid te nemen. Op deze manier is de energie van het hele team gericht op de gemeenschappelijke doelen en prestaties.

De Teamscan laat zien waar het team nu staat en waar het team over een periode van een jaar zou willen staan. De teamleden vullen (anoniem) een online vragenlijst in. Hierin geven zij aan hoe ze de verschillende bouwstenen ervaren en waar het team over een jaar zou kunnen staan. Zo ontstaat een betrouwbaar beeld van de belangrijkste aandachtspunten om aan te werken.

De Teamscan levert input voor het echte gesprek in een team. Ook gevoelige onderwerpen als vertrouwen, erkenning en veiligheid worden besproken. Hierbij ligt de focus niet op wat fout is gegaan, maar op samen naar de toekomst kijken en bepalen wat nodig is om te verbeteren.

Wil je meer weten over de Teamscan? Neem dan gerust contact op.